تارخ انتشار: چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۲
کد خبر : 20816
چاپ خبر

اختصاصی کرج رسا

آدرس کامل فروشگاه‌ های توزیع سبد کالا در استان البرز

سبد کالا 1

کرج رسا: آدرس ۲۴۶ فروشگاه مجاز توزیع سبد کالای حمایتی دولت در استان البرز و شهرستان های تابعه مشخص شد.

 

 

 

 

ردیف نام فروشگاه نشانی شماره تماس
۱ رفاه البرز فردیس سر کانال غربی ساختمان البرز ۰۲۶۱_۶۵۰۱۰۱۸
۲ رفاه شهید بهشتی خ شهید بهشتی روبروی پاساژآزادی خ امامی ۰۲۶۱_۲۲۰۸۶۹۱
۳ رفاه مادر مهرویلا میدان مادر اول بلوار دانش آموز ساختم ۰۲۶۱_۲۷۷۴۰۷۴
۴ رفاه نظر آباد نظر آباد خ تهران ۲۰۰ متر بعد از فرمانداری ۰
۵ رفاه آزادگان شهیدان آجرلو کرجـبلوار طالقانی شمالیبالاتر از میدان آزادگاه ـمجتمع قایم ۰
۶ فروشگاه زنجیرهای رفاه اندیشه فاز یک اندیشه ـ شقایق ۸ ـ پ ۶۱ ۰۲۶۱_۳۵۲۳۳۶۱
۷ فروشگاه زنجیرهای رفاه فردیس فردیس ـ بلوار شهدا ـ تقاطع کانال ـ ساختمان البرز ۰۲۶۱_۶۵۰۳۶۴۳
۸ رفاه کرج گوهردشت ۳ گوهردشت بین ۹ و ۱۰ شرقی ۲۶۱۴۴۲۰۱۱۴
۹ رفاه کرج گوهردشت ۲ گوهردشت بین ۹ و ۱۰ شرقی ۴۴۲۰۱۱۴
۱۰ رفاه کرج گوهردشت ۱ گوهردشت خ اصلی بین خ ۹ و ۱۰ شرقی ۴۴۲۰۱۱۴
۱۱ فروشگاه شهروند البرز گرمدرهـگرمدره پایین خ ناصریه روبرو نانوایی سنگکی پ۴۴ ۲۶۳۶۱۰۰۳۳۱
۱۲ فروشگاه زنجیرهای رفاه شاهین ویلا شاهین ویلا ـ خ نهم غربی ـ ساختمان میلاد نور ۰۲۶۱_۴۵۵۶۴۰۵
۱۳ فروشگاه زنجیرهای رفاه بهشتی خیابان شهید بهشتی ـ خ کمالی ۰۲۶۱_۲۲۳۲۳۰۵
۱۴ فروشگاه زنجیرهای رفاه مادر بلوار دانش آموز ـ میدان مادر ۰۲۶۱_۲۷۷۳۱۰۲
۱۵ فروشگاه زنجیرهای رفاه نظر آباد خیابان ۳۵ متری تهران ـ پ ۱۸۷ ۰۲۶۲_۵۳۵۹۷۶۵
۱۶ فروشگاه زنجیرهای رفاه گوهردشت بعد از فلکه اول ـ بین خیابان نهم و دهم ۰۲۶۱_۳۳۲۱۲۵۰
۱۷ فروشگاه زنجیرهای رفاه آزادگان میدان آزادگان ۰۲۶۱_۲۵۱۴۶۸
۱۸ فروشگاه زنجیرهای رفاه بنفشه پل شهید سلطانی ـ جنب ایستگاه مترو ۰۲۶۱_۲۸۰۹۰۷۰
۱۹ رفاه کرج کرج جهانشهر میدان سپاه بعد از میدان جمهوری ابتدای بلوار مولانا ۰۲۶۱_۴۴۷۹۰۷۰
۲۰ فروشگاه رفاه فردیس جاده ملارد خ صاحب الزمان نبش میدان طالقانی ۰۲۶۱_۶۶۰۸۴۶۳
۲۱ رفاه شاهین ویلا ۳۵۰متری بنیاد نبش ۷ غربی ۰
۲۲ رفاه اندیشه اندیشه ـفاز یکـخیابان هشتم شرقی ۰۲۶۲_۳۵۲۳۳۶۱
۲۳ فروشگاه اتکا پروتیین حامی بعد از بانک رفاه ـ به سمت میدان مادر ـکرج بلوار دانش آموز ۰۲۶-۳۲۷۱۹۲۶
۲۴ تعاونی فرهنگیان داخل حیاط غرفه مرغ و ماهی ـ روبروی دهقان ویلا دوم ـنرسیده به میانجاده ۲۶۳۴۲۰۵۲۵۶
۲۵ تعاونی مصرف فرهنگیان کرج ـ ـ ـ ـ روبروی اداره برق ـ طالقانی شمالی ـ ـ کرج ـتهران ۲۶۳۲۲۳۲۳۹۰
۲۶ تعاونی فرهنگیان کرج ـ ـ ـ ـ ذوب آهن جنب آموزشو پرورش ناحیه ۲ کرج ـ میدان استاندارد ـ ـ کرج ـتهران ۲۶۱۲۸۰۱۹۰۷
۲۷ فرهنگیان کرج ـ ـ ـ جنب آموزش و پرورش ناحیه ۴ ـ شهید بهشتی خ دهقان ویلای دوم خ شهید بهشتی ـ گلشهر ـ ـ کرج ـهران ۲۶۱۴۴۱۸۲۵۸
۲۸ فروشگاه شهروندان جاده ملارد روبروی شهرداری منطقه۱۰ ابتدای خ ۱۶متری حافظ ۲۶۳۶۶۰۷۲۵۲
۲۹ املاک رفاه پ۸۶ـخ بوعلیحسن آباد ۲۶۱۲۵۱۱۰۷۲
۳۰ رفاه فردیس ـ ـ ۲۳۶ ـ ساختمان البرز ـ تقاطع کانال ضلع جنوبی ـ بلوار شهدا ـ ـ کرج ـالبرز ۲۶۱۶۵۰۳۶۴۳
۳۱ رفاه شاهین ویلا ـ ـ ۲۹ ـ ـ ساختمان میلاد نور ـ نهم غربی ـ ـ کرج ـتهران ۲۶۱۴۵۵۶۳۵۳
۳۲ رفاه بهشتی ـ ـ ـ ـ کمالی ـ شهید بهشتی ـ ـ کرج ـالبرز ۲۶۱۲۲۰۸۶۹۱
۳۳ رفاه مادر ـ ـ ـ ـ میدان مادر ـ بلوار دانش آموز ـ ـ کرج ـتهران ۲۶۱۲۷۷۳۱۰۲
۳۴ رفاه نظر آباد ـ ـ ـ ـ ـ ۳۵ متری تهران ۱۸۷ ـ ـ کرج ـتهران ۲۶۲۵۳۵۹۷۶۵
۳۵ رفاه گوهر ـ ـ ـ بین خ ۹ و ۱۰ ـ گوهردشت ـ رجایی شهر ـ ـ کرج ـالبرز ۲۶۱۴۴۲۰۱۱۴
۳۶ فروشگاه شهروند کمالشهر بلوار شهرداری نبش گلستان ۵ ۰۲۶-۳۴۷۱۸۲۲۸
۳۷ رفاه آزادگان ـ ـ ـ ـ اولین کوچه ـ میدان آزادگان به سمت طالقانی ـ ـ کرج ـالبرز ۲۶۱۲۵۳۶۱۰۳
۳۸ رفاه بنفشه ـ ـ ـ ـ جنب ایستگاه مترو ـ میدان شهید سلطانی ـ ـ کرج ـتهران ۲۶۱۲۸۰۹۰۷۱
۳۹ فرهنگیان کرج ـ ـ ـ ـ روبروی شرکت برق توانیر ـ بلوار طالقانی ـ ـ کرج ـتهران ۲۶۱۴۴۱۸۲۵۸
۴۰ شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج البرز کرج کرج طالقانی شمالی نبش خ کاج شرکت تعاونی فرهنگیان ۲۶۳۲۲۲۲۰۶۲
۴۱ مجتمع فرهنگیان ـدرخواست ۱ پایانه ثابتـکرج حصار خ اول مجتمع فرهنگیان بلوک ۲ واحد ۲۰ ۲۶۳۲۲۰۰۴۰۵
۴۲ فروشگاه شهروندان کرج ـ ج ملارد ـ خ ۱۶ متری حافظ ـروبروی پارک ۲۶۳۶۶۰۷۲۵۲
۴۳ فروشگاه اتکا کرج ۱۰ البرز نرسیده به سه راه گوهردشت جنب بازار ملاصدرا ۲۶۱۲۷۱۳۵۹۷
۴۴ فروشگاه اتکا کرج ۹ البرز نرسیده به سه راه گوهردشت جنب بازار ملاصدرا ۲۶۱۲۷۱۳۵۹۷
۴۵ فروشگاه اتکا کرج ۸ البرز نرسیده به سه راه گوهردشت جنب بازار ملاصدرا ۲۶۱۲۷۱۳۵۹۷
۴۶ فروشگاه اتکا کرج ، البرز نرسیده به سه راه گوهردشت جنب بازار ملاصدرا ۲۶۱۲۷۱۳۵۹۷
۴۷ فروشگاه اتکا کرج ۶ البرز نرسیده به سه راه گوهردشت جنب بازار ملاصدرا ۲۶۱۲۷۱۳۵۹۷
۴۸ فروشگاه اتکا کرج ۵ البرز نرسیده به سه راه گوهردشت جنب بازار ملاصدرا ۲۶۱۲۷۱۳۵۹۷
۴۹ فروشگاه اتکا کرج ۴ البرز نرسیده به سه راه گوهردشت جنب بازار ملاصدرا ۲۶۱۲۷۱۳۵۹۷
۵۰ فروشگاه اتکا کرج ۳ البرز نرسیده به سه راه گوهردشت جنب بازار ملاصدرا ۲۶۱۲۷۱۳۵۹۷
۵۱ رفاه بنفشهـ ویژهـ کرج پل فردیس جنب مترو انتهای ترمینال اتوبوسرانی ۲۸۰۹۰۷۱
۵۲ فروشگاه اتکا کرج ۲ البرز نرسیده به سه راه گوهردشت جنب بازار ملاصدرا ۲۶۱۲۷۱۳۵۹۷
۵۳ فروشگاه اتکا کرج ۱ البرز نرسیده به سه راه گوهردشت جنب بازار ملاصدرا ۲۶۱۲۷۱۳۵۹۷
۵۴ صندوق رفاه البرز فردیس فلکه ۵ بلوار شهرک ناز نرسیده به۴راه قریشی جنوب ساختمانهای لادن م ۲۶۱۶۵۷۵۲۹۸
۵۵ فرهنگیان فرهنگیان ۳۳۲۱۰۵۶۷
۵۶ فرهنگیان غرفه۸۱ ۰
۵۷ فرهنگیان روبروی ۳۲۲۶۲۷۸۶
۵۸ فروشگاه زنجیره ای رفاه،مارلیک، سه راه مارلیک انتهای بلوار اصلی میدان سپاه ۰۲۱-۶۵۱۵۴۵۴۵
۵۹
۶۰ فروشگاه اتکا ،لوازم آرایشی نایس، آزادگان بلوار امام رضا نبش شاهد یک ۰۲۶-۳۲۵۴۵۱۰۳
۶۱ فروشگاه سپهر احمدآباد مستوفی خ فیروز بهرام خ حمزه باغ شاهی، ۰۲۱-۵۶۸۲۲۹۹۰
۶۲ فروشگاه اتکا،آجیل محمدی بلوار امام رضا نبش شاهد ۱ فروشگاه اتکا ۰۲۶-۳۲۵۴۳۵۷۷
۶۳ رفاه یر ۲۷۱۴۶۴۹
۶۴ فرهنگیان لرک ۳۱۵۳۷۱۸۱۵۹
۶۵ فروشگاه اتکاأ عباس غفاری کرج سه راه رجایی شهرخ رسالت جنب بازار ملصدرا ۲۶۳۲۷۳۹۷۸۲
۶۶ فروشگاه رفاه مالشهر مال شهر بلوار بهشتی بعد از پل حصار نرسیده به مسجد جامع مالشهر ۴۵۱۵۹۰۷
۶۷ فروشگاه رفاه گوهردشت ، خیابان ۱۰غربی ، نبش بلوار شهرداری ۲۶۳۴۴۰۷۸۹۶
۶۸ حامی،رفاه کرج شعبه آزادگان میدان آزادگان ، بلوار طالقانی شمالی ، نبش کوی مریم ، ساختمان قایم ، طبقه اول ۲۶۱۲۵۳۶۱۰۳
۶۹ حامی،رفاه کرج شعبه البرز فردیس ، بلوار شهدا ، بین فلکه دوم و سوم ، تقاطع کانال ساختمان البرز ۲۶۱۶۵۰۳۶۴۳
۷۰ حامی،رفاه کرج شعبه گوهردشت رجایی شهر ،گوهردشت، ، بین خیابان نهم و دهم ۲۶۱۴۴۲۱۲۵۰
۷۱ حامی،رفاه کرج شعبه بنفشه پل فردیس ، جنب ایستگاه مترو ، داخل محوطه اتوبوسرانی ۲۶۱۲۸۰۹۰۷۰
۷۲ رفاه دهکده کلاک بالا ، خیابان حسینیه ، جنب مسجد امام رضا ، پلاک ۸۴ ۲۶۱۲۳۰۲۸۸۱
۷۳ فرهنگیان طالقانی شمالی ، روبرو اداره برق ۲۶۱۲۲۱۸۱۳۰
۷۴ فرهنگیانـشهرقدسـشعبه۲ کلیومتر ۰۲ ـ جاده ـ قدیم کرج ـ بلوار۵۴متری انقلاب ـ جنب ـ اتشـنشانی ۰۲۱-۴۶۸۲۸۶۶۰
۷۵ رفاهـکرجـمحمدی۳ کرجـ جنب ملارد ـ۵۰ متر بعد از کانال ـ روبروی تربیت معلم ـ فردوسی ۰۲۶۱-۶۵۱۳۳۱۰
۷۶ رفاهـکرجـکمالشهر۳ کرج سه راه مادر روبروی بانک پارسیان ۰۲۶-۳۲۷۷۴۲۹۱-۴۳۵
۷۷ رفاهـکرجـمادرـ۳ کرج سه راه مادر روبروی بانک پارسیان ۰۲۶-۳۲۷۷۴۲۹۱-۴۳۵
۷۸ رفاهـکرجـبهشتی۲ کرجـ خ شهید ـ بهشتی خ امامی ۰۲۶-۳۲۲۳۴۱۳۹
۷۹ رفاهـکرجـبهشتی۱ کرجـ خ شهید ـ بهشتی خ امامی ۰۲۶-۳۲۲۳۴۳۰۵
۸۰ رفاهـکرجـمادرـ۲ کرج سه راه مادر روبروی بانک پارسیان ۰۲۶-۳۲۷۷۴۲۹۱-۴۳۵
۸۱ رفاهـکرجـمادرـ۱ کرج سه راه مادر روبروی بانک پارسیان ۰۲۶-۳۲۷۷۴۲۹۱-۴۳۵
۸۲ رفاهـکرجـمادرـ۴ کرج سه راه مادر روبروی بانک پارسیان ۰۲۶-۳۲۷۷۴۲۹۱-۴۳۵
۸۳ رفاهـکرجـمهرشهرـ۳ کرج مهرشهر بلوار ارم نبش خ۰۰۱غربی ساختمان آناهیتا ۰۲۶-۳۳۴۱۶۰۹۶
۸۴ رفاهـکرجـشاهینـویلاـ۲ شاهین ویلا خ ۴۱شرقی قلم ۲۶۳۴۳۲۹۰۲۲
۸۵ رفاهـکرجـشاهینـویلاـ۱ شاهین ویلا خ ۴۱شرقی قلم ۲۶۳۴۳۲۹۰۲۲
۸۶ رفاهـکرجـفردیسـ۳ فردیس ـ کانال ـ نبش ـ کوچه ـ شش غربی ۰۲۶۳-۶۵۱۰۱۹۱-۸۱
۸۷ رفاهـکرجـفردیسـ۲ فردیس ـ کانال ـ نبش ـ کوچه ـ شش غربی ۰۲۶۳-۶۵۱۰۱۹۱-۸۱
۸۸ رفاهـکرجـفردیسـ۱ فردیس ـ کانال ـ نبش ـ کوچه ـ شش غربی ۰۲۶۳-۶۵۱۰۱۹۱-۸۱
۸۹ رفاهـکرجـآزادگانـ۵ کرجـ بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان آزادگان ۰۲۶۳-۲۵۳۶۱۰۳
۹۰ رفاهـکرجـآزادگانـ۴ کرجـ بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان آزادگان ۰۲۶۳-۲۵۳۶۱۰۳
۹۱ رفاهـکرجـآزادگانـ۳ کرجـ بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان آزادگان ۰۲۶۳-۲۵۳۶۱۰۳
۹۲ رفاهـکرجـنظرآبادـ۲ نظرآباد ـ خـ الغدیر ـ جنوبی نبش ـ غدیر ـ۹ ۰۲۶-۴۵۳۵۹۰۰۵
۹۳ رفاهـکرجـنظرآبادـ۱ نظرآباد ـ خـ الغدیر ـ جنوبی نبش ـ غدیر ـ۹ ۰۲۶-۴۵۳۵۹۰۰۵
۹۴ رفاهـکرجـآزادگانـ۲ کرج بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان آزادگان ۰۲۶۳-۲۵۳۶۱۰۳
۹۵ رفاهـکرجـکمالشهرـ۳ گوهردشت خ اصلی بین خ ۹ و ۱۰ شرقی ۲۶-۳۴۷۱۵۹۱۰
۹۶ رفاهـکرجـگوهردشتـ۲ گوهردشت خ اصلی بین خ ۹ و ۱۰ شرقی ۰۲۶-۳۴۴۲۰۱۱۴
۹۷ رفاهـکرجـمهرشهرـ۲ کرج مهرشهر بلوار ارم نبش خ۱۰۰ غربی ساختمان آناهیتا ۰۲۶-۳۳۴۱۶۰۹۶
۹۸ رفاهـکرجـمحمدی۲ کرج جـ ملارد ۵۰ متر بعد از کانال روبروی تربیت معلم فردوسی ۰۲۶۱-۶۵۱۳۳۱۰
۹۹ رفاهـکرجـمهرشهرـ۱ کرج مهرشهر بلوار ارم نبش خ۱۰۰ غربی ساختمان آناهیتا ۰۲۶-۳۳۴۱۶۰۹۶
۱۰۰ رفاهـکرجـبنفشهـ۵ کرج سر پل فردیس پشت ایستگاه مترو ۰۲۶۳-۲۸۰۹۰۷۰
۱۰۱ رفاهـکرجـبنفشهـ۴ کرج سر پل فردیس پشت ایستگاه مترو ۰۲۶۳-۲۸۰۹۰۷۰
۱۰۲ رفاهـکرجـبنفشهـ۳ کرج سر پل فردیس پشت ایستگاه مترو ۰۲۶۳-۲۸۰۹۰۷۰
۱۰۳ رفاهـکرجـبنفشهـ۲ کرج سر پل فردیس پشت ایستگاه مترو ۰۲۶۳-۲۸۰۹۰۷۰
۱۰۴ رفاهـکرجـبنفشهـ۱ کرج سر پل فردیس پشت ایستگاه مترو ۰۲۶۳-۲۸۰۹۰۷۰
۱۰۵ رفاهـکرجـاشتهاردـ۲ اشتهارد بلوار آیت اله خامنه ای نبش بلوار امام رضا ۰۲۶۱-۷۷۲۱۱۰۲
۱۰۶ رفاهـکرجـمحمدی۱ کرج جـ ملارد ۵۰ متر بعد از کانال روبروی تربیت معلم فردوسی ۰۲۶۱-۶۵۱۳۳۱۰
۱۰۷ رفاهـکرجـاشتهاردـ۱ اشتهارد بلوار آیت اله خامنه ای نبش بلوار امام رضا ۰۲۶۱-۷۷۲۱۱۰۲
۱۰۸ رفاهـکرجـآزادگانـ۱ کرج بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان آزادگان ۰۲۶۳-۲۵۳۶۱۰۳
۱۰۹ رفاهـکرجـگوهردشتـ۱ گوهردشت خ اصلی بین خ ۹ و ۱۰ شرقی ۰۲۶-۳۴۴۲۰۱۱۴
۱۱۰ رفاهـکرجـکمالشهرـ۱ کرج کمالشهر خ شهید بهشتی نرسیده به مسجد جامع روبروی داروخانه همتیان ۰۲۶-۳۴۷۱۵۹۱۰
۱۱۱ رفاهـکرجـفردیسـپوشاک۳ فردیس کانال نبش کوچه ششم غربی ۰۲۶۱-۶۵۱۰۱۸۱
۱۱۲ رفاهـکرجـگوهردشتـ۴ فردیس کانال نبش کوچه ششم غربی ۰۲۶۱-۶۵۱۰۱۸۱
۱۱۳ رفاهـکرجـمهرشهرـ۴ کرج مهرشهر بلوار ارم نبش خ۱۰۰ غربی ساختمان آناهیتا ۰۲۶۱-۶۵۱۰۱۸۱
۱۱۴ رفاهـکرجـکمالشهرـ۲ کرج کمالشهر خ شهید بهشتی نرسیده به مسجد جامع روبروی داروخانه همتیان ۰۲۶-۳۴۷۱۵۹۱۰
۱۱۵ فرهنگیان کرج سراسیاب خ امام ۴راه امام ج پاساژ صدف ۶۴۷۳۸۸۱
۱۱۶ رفاهـکرجـمارلیکـ۳ کرج انتهای بلوار مارلیک نبش م سپاه ۶۵۱۵۴۵۴۵
۱۱۷ رفاهـکرجـمارلیکـ۲ کرج انتهای بلوار مارلیک نبش م سپاه ۶۵۱۵۴۵۴۵
۱۱۸ رفاهـکرجـمارلیکـ۱ کرج انتهای بلوار مارلیک نبش م سپاه ۶۵۱۵۴۵۴۵
۱۱۹ رفاهـکرجـهشتگردـ۳ هشتگرد فازیک انتهای بلوار پارک م شهرداری ۰۲۶۲-۲۸۱۱۲۶۳
۱۲۰ رفاهـکرجـخزانهـمرکزی کرج سر پل فردیس پشت ایستگاه مترو ۲۶۳۲۸۰۹۰۷۰
۱۲۱ رفاهـکرجـهشتگردـ۲ هشتگرد فازیک انتهای بلوار پارک م شهرداری ۰۲۶۲-۲۸۱۱۲۶۳
۱۲۲ رفاهـکرجـهشتگردـ۱ هشتگرد فازیک انتهای بلوار پارک م شهرداری ۰۲۶۲-۲۸۱۱۲۶۳
۱۲۳ رفاهـکرجـفردیسـ۴ فردیس کانال نبش کوچه ششم غربی ۰۲۶۳-۶۵۱۰۱۹۱-۸۱
۱۲۴ رفاهـکرجـمولاناـ۲ جهانشهر بلوار مولانا نرسیده به بلوار جمهوری ۰۲۶-۳۴۴۷۹۰۷۱
۱۲۵ رفاهـکرجـمولاناـ۱ جهانشهر بلوار مولانا نرسیده به بلوار جمهوری ۰۲۶-۳۴۴۷۹۰۷۱
۱۲۶ رفاهـکرجـفردیسـ۵ فردیس کانال نبش کوچه ششم غربی ۰۲۶۳-۶۵۱۰۱۹۱-۸۱
۱۲۷ تعاونیمصرفـفرهنگیانـک طالقانی شمالی روبروی اداره برق ۲۶۳۲۲۶۲۷۸۹
۱۲۸ فرهنگیان شهر قدس سی متری شورا بعد از سردارجنگل ک غفاری پ۱ ۰۲۱-۴۶۸۶۴۴۲۱
۱۲۹ رفاهـکرجـجهانخواهـ۳ خ قائم نرسیده به بلوار انقلاب تقاطع خ انقلاب ۰۲۶-۳۴۲۰۵۳۵۶
۱۳۰ رفاهـکرجـجهانخواهـ۲ خ قائم نرسیده به بلوار انقلاب تقاطع خ انقلاب ۰۲۶-۳۴۲۰۵۳۵۶
۱۳۱ رفاهـکرجـجهانخواهـ۱ خ قائم نرسیده به بلوار انقلاب تقاطع خ انقلاب ۰۲۶-۳۴۲۰۵۳۵۶
۱۳۲ تعاونی مصرف فرهنگیان کرج طالقانی شمالی روبروی اداره برق ۲۶۳۲۲۶۲۷۸۹
۱۳۳ رفاه کرج پوشاک فردیس ۳ کرج فردیس خ کانال نبش۶غربی ۲۶۱۶۵۱۰۱۸۱
۱۳۴ رفاه کرج پوشاک فردیس ۲ کرج فردیس خ کانال نبش۶غربی ۲۶۱۶۵۱۰۱۸۱
۱۳۵ رفاه کرج پوشاک فردیس ۱ کرج فردیس خ کانال نبش۶غربی ۲۶۱۶۵۱۰۱۸۱
۱۳۶ رفاه کرج کمالشهر ۲ کرج کمالشهر خ شهید بهشتی نرسیده به مسجد جامع روبروی داروخانه همتیان ۴۷۱۵۹۱۰
۱۳۷ فروشگاه زنجیرهای رفاه اندیشه فاز یک اندیشه ـ شقایق ۸ ـ پ ۶۱ ۰۲۶۱_۳۵۲۳۳۶۱
۱۳۸ فروشگاه زنجیرهای رفاه فردیس فردیس ـ بلوار شهدا ـ تقاطع کانال ـ ساختمان البرز ۰۲۶۱_۶۵۰۳۶۴۳
۱۳۹ فروشگاه زنجیرهای رفاه شاهین ویلا شاهین ویلا ـ خ نهم غربی ـ ساختمان میلاد نور ۰۲۶۱_۴۵۵۶۴۰۵
۱۴۰ فروشگاه زنجیرهای رفاه بهشتی خیابان شهید بهشتی ـ خ کمالی ۰۲۶۱_۲۲۳۲۳۰۵
۱۴۱ فروشگاه زنجیرهای رفاه مادر بلوار دانش آموز ـ میدان مادر ۰۲۶۱_۲۷۷۳۱۰۲
۱۴۲ فروشگاه زنجیرهای رفاه نظر آباد خیابان ۳۵ متری تهران ـ پ ۱۸۷ ۰۲۶۲_۵۳۵۹۷۶۵
۱۴۳ فروشگاه زنجیرهای رفاه گوهردشت بعد از فلکه اول ـ بین خیابان نهم و دهم ۰۲۶۱_۳۳۲۱۲۵۰
۱۴۴ فروشگاه زنجیرهای رفاه آزادگان میدان آزادگان ۰۲۶۱_۲۵۱۴۶۸
۱۴۵ فروشگاه زنجیرهای رفاه بنفشه پل شهید سلطانی ـ جنب ایستگاه مترو ۰۲۶۱_۲۸۰۹۰۷۰
۱۴۶ رفاه کرج کرج جهانشهر میدان سپاه بعد از میدان جمهوری ابتدای بلوار مولانا ۰۲۶۱_۴۴۷۹۰۷۰
۱۴۷ فروشگاه رفاه فردیس جاده ملارد خ صاحب الزمان نبش میدان طالقانی ۰۲۶۱_۶۶۰۸۴۶۳
۱۴۸ رفاه شاهین ویلا ۳۵۰متری بنیاد نبش ۷ غربی ۰
۱۴۹ رفاه اندیشه اندیشه ـفاز یکـخیابان هشتم شرقی ۰۲۶۲_۳۵۲۳۳۶۱
۱۵۰ فروشگاه پوشاک رفاه کرج فردیس نبش کانال غربی ۰۲۶۱_۶۵۱۰۱۸۱
۱۵۱ فروشگاه رفاه شهدای اشتهارد البرز شهرستان اشتهارد بلوار آیت اله خامنه ای نبش بلوار امام رضا ۰۲۶۱_۲۸۱۱۲۶۳
۱۵۲ فروشگاه رفاه شهدای کمالشهر البرز کمالشهر بلوار شهید بهشتی ۰۲۶۱_۲۸۱۱۲۶۳
۱۵۳ رفاه شهید بهنام محمدی کرج ـفردیسـجاده ملارد بعد از کانال نرسیده به مرکز تربیت معلم فردوسیساختمان عرشیا ۰
۱۵۴ رفاه مارلیک کرجـمارلیکـمیدان سپاه فروشگاه رفاه ۲۸۱۱۲۶۳
۱۵۵ پروتیین رفاه کرج شهریار انتهای مخابرات ۰۲۶۲-۳۲۵۵۴۸
۱۵۶ رفاه مهرشهر کرج مهرشهر بلوار ارم گلستان ۱ ۰۲۶۱_۳۴۱۶۰۹۶
۱۵۷ رفاه مهستان کرج شهر جدید هشتگرد فاز ۱ ۰۲۶۲_۴۲۶۶۴۴۰
۱۵۸ رفاه گوهر رجایی شهرـبالاتر از مسجد جامعـبین خ نهم و دهم ۰۲۶۱_۴۴۲۱۲۵۰
۱۵۹ رفاه بنفشه میدان شهید سلطانیجنب ایستگاه مترو ۰۲۶۱_۲۸۱۱۲۶۱
۱۶۰ رفاه مولانا جهانشهر بلوار مولانا نرسیده به بلوار جمهوری ۰۲۶۱_۴۴۷۹۰۷۱
۱۶۱ رفاه اندیشه اندیشه فاز ۱ هشتم شرقی مجتمع رفاه ۰۲۶۱_۲۳۵۳۹۳۶
۱۶۲ رفاه شاهین ویلا شاهین ویلا خ قایم خ ۹ شرقی جنب بانک صادرات ۰۲۶۱_۴۵۵۶۳۵۳
۱۶۳ رفاه کرج کمالشهر ۱ کرج کمالشهر خ شهید بهشتی نرسیده به مسجد جامع روبروی داروخانه همتیان ۴۷۱۵۹۱۰
۱۶۴ فروشگاه فرهنگیان امیران کرج نرسیده به میانجاده روبروی دهقان ویلا۲ ۲۶۱۴۲۰۵۲۵۶
۱۶۵ رفاه کرج مارلیک ۳ کرج انتهای بلوار مارلیک نبش م سپاه ۶۴۵۴۵۴۵
۱۶۶ رفاه کرج مارلیک ۲ کرج انتهای بلوار مارلیک نبش م سپاه ۶۴۵۴۵۴۵
۱۶۷ رفاه کرج مارلیک ۱ کرج انتهای بلوار مارلیک نبش م سپاه ۶۴۵۴۵۴۵
۱۶۸ رفاه کرج خزانه مرکزی سر پل فردیس پشت ایستگاه مترو ۲۶۳۲۸۰۹۰۷۰
۱۶۹ رفاه کرج فردیس ۴ فردیس کانال نبش ششم غربی ۲۶۱۶۵۱۰۱۸۱
۱۷۰ رفاه کرج شهرقدس ۵ شهرقدس م مصلی بلوارامام حسین نرسیده به میدان ولیعصرجنب کمیته امداد ۳۸۸۴۰۹۰
۱۷۱ رفاه کرج مولانا ۲ جهانشهر بلوار مولانا نرسیده به بلوار جمهوری ۴۴۷۹۰۷۱
۱۷۲ رفاه کرج مولانا ۱ جهانشهر بلوار مولانا نرسیده به بلوار جمهوری ۴۴۷۹۰۷۹
۱۷۳ رفاه کرج فردیس ۵ فردیس کانال نبش ششم غربی ۲۶۱۶۵۱۰۱۸۱
۱۷۴ رفاه کرج اندیشه ۴ اندیشه ـ فاز ۱ ـ خیابان هشتم شرقی ۲۶۲۳۵۲۳۴۶۲
۱۷۵ رفاه کرج اندیشه ۳ اندیشه ـ فاز ۱ ـ خیابان هشتم شرقی ۲۶۲۳۵۲۳۴۶۲
۱۷۶ رفاه کرج اندیشه ۲ اندیشه ـ فاز ۱ ـ خیابان هشتم شرقی ۲۶۲۳۵۲۳۴۶۲
۱۷۷ رفاه کرج اندیشه ۱ اندیشه ـ فاز ۱ ـ خیابان هشتم شرقی ۲۶۳۵۲۳۴۶۲
۱۷۸ رفاه کرج شهرقدس ۴ شهرقدس م مصلی بلوارامام حسین نرسیده به م ولیعصرجنب کمیته امداد ۲۶۲۳۸۸۴۰۹۰
۱۷۹ رفاه کرج شهرقدس ۳ شهرقدس م مصلی بلوارامام حسین نرسیده به م ولیعصرجنب کمیته امداد ۲۶۲۳۸۸۴۰۹۰
۱۸۰ رفاه کرج شهرقدس ۲ شهرقدس م مصلی بلوارامام حسین نرسیده به م ولیعصرجنب کمیته امداد ۲۶۲۳۸۸۴۰۹۰
۱۸۱ رفاه کرج شهرقدس ۱ شهرقدس م مصلی بلوارامام حسین نرسیده به م ولیعصرجنب کمیته امداد ۲۶۲۳۸۸۴۰۹۰
۱۸۲ رفاه کرج شهید محمدی ۱ ج ملارد ۵۰ متر بعد از کانال روبروی تربیت معلم فردوسی ۲۶۱۶۵۱۳۳۱۰
۱۸۳ رفاه کرج شهید محمدی ۳ کرج ج ملارد ۵۰ متر بعد از کانال روبروی تربیت معلم فردوسی ۲۶۱۶۵۱۳۳۱۰
۱۸۴ رفاه کرج مادر ۵ میدان مادر روبروی بانک پارسیان ۱۱۱۱
۱۸۵ رفاه کرج شهید محمدی ۲ ج ملارد ۵۰ متر بعد از کانال روبروی تربیت معلم فردوسی ۲۶۱۶۵۱۳۳۱۰
۱۸۶ رفاه کرج بنفشه ۶ کرج سر پل فردیس پشت ایستگاه مترو ۲۸۰۹۰۷۰
۱۸۷ رفاه کرج بنفشه ۵ سر پل فردیس پشت ایستگاه مترو ۲۸۰۹۰۷۰
۱۸۸ رفاه کرج بنفشه ۴ کرج سر پل فردیس پشت ایستگاه مترو ۲۸۰۹۰۷۰
۱۸۹ رفاه کرج بنفشه ۳ کرج سر پل فردیس پشت ایستگاه مترو ۲۸۰۹۰۷۰
۱۹۰ رفاه کرج بنفشه ۲ کرج سر پل فردیس پشت ایستگاه مترو ۲۸۰۹۰۷۰
۱۹۱ رفاه کرج مادر ۳ میدان مادر روبروی بانک پارسیان ۲۷۷۴۰۷۴
۱۹۲ رفاه کرج شهید بهشتی ۱ کرج خ شهید بهشتی خ امامی ۲۶۱۲۲۳۴۱۳۹
۱۹۳ رفاه کرج مادر ۲ سه راه مادر روبروی بانک پارسیان ۰
۱۹۴ رفاه کرج مادر ۱ کرج سه راه مادر روبروی بانک پارسیان ۰
۱۹۵ رفاه کرج مادر ۴ میدان مادر روبروی بانک پارسیان ۲۷۷۴۰۷۴
۱۹۶ رفاه کرج مهرشهر ۳ کرج مهرشهر بلوار ارم نبش خ۱۰۰غربی ساختمان آناهیتا ۲۶۱۳۴۱۶۰۹۶
۱۹۷ رفاه کرج شاهین ویلا ۲ شاهین ویلا خ ۱۴شرقی قلم ۲۶۳۴۳۲۹۰۲۲
۱۹۸ رفاه کرج شاهین ویلا ۱ شاهین ویلا خ ۱۴شرقی قلم ۲۶۳۴۳۲۹۰۲۲
۱۹۹ رفاه کرج فردیس ۳ فردیس کانال نبش ششم غربی ۲۶۱۶۵۱۰۱۸۱
۲۰۰ رفاه کرج فردیس ۲ فردیس کانال نبش ششم غربی ۶۵۱۰۱۸۱
۲۰۱ رفاه کرج فردیس ۱ فردیس کانال نبش کوچه ششم غربی ۶۵۱۰۱۸۱
۲۰۲ رفاه کرج آزادگان ۳ کرج بالاتر از میدان ازادگان ۲۵۴۱۰۲۳
۲۰۳ فروشگاه رفاه نظرآباد ۳ نظرآباد خ تهران بعد از فرمانداری ۲۶۲۵۳۵۹۷۶۶
۲۰۴ رفاه کرج آزادگان ۲ طالقانی شمالی بالاتر از میدان آزادگان ۲۵۰۷۵۶۶
۲۰۵ رفاه کرج مهرشهر ۲ کرج مهرشهر بلوار ارم نبش خ۱۰۰غربی ساختمان آناهیتا ۲۶۱۳۴۱۶۰۹۶
۲۰۶ رفاه کرج مهرشهر ۱ کرج مهرشهر بلوار ارم نبش خ۱۰۰غربی ساختمان آناهیتا ۲۶۱۳۴۱۶۰۹۶
۲۰۷ رفاه کرج آزادگان ۱ کرج بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان آزادگان ۲۵۳۶۱۰۳
۲۰۸ فروشگاه اتکا کرج سه راه رجایی شهر فروشگاه اتکا ۲۶۳۲۷۱۳۵۹۷
۲۰۹ مجتمع فرهنگیان فردیس کانال غربی ۱۶ متری امام خمینی مجتمع فرهنگیان ط ۱ واحد ۱ ۰۲۶_۳۶۵۲۵۷۷۶
۲۱۰ فروشگاه رفاه شهید محمد جهانخواه البرز کرج خیابان قایم نرسیده به بلوار انقلاب نبش کوچه انقلاب جنوبی ۲۶۳_۴۲۰۵۳۵۶
۲۱۱ فروشگاه رفاه شهیدان آجرلو کرج بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان آزادگاه طبقه همکف برج قایم ۲۶۳۲۵۳۶۱۰۳
۲۱۲ فروشگاه اتکا کرج سه راه رجایی شهر فروشگاه اتکا ۰۲۶_۳۲۷۱۳۵۹۷
۲۱۳ رفاه مهرشهر ـ ـ ـ ـ بعد از سه راه شهردارینبش خ شهرداری ـ بلوار ارم ـ ـ مهر شهر ـالبرز ۲۶۱۳۴۱۶۰۹۷
۲۱۴ جای رفاه مرکز خرید مهستان واحد ۲۷، ۰۲۶-۳۲۵۶۰۵۰۷
۲۱۵ تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه ۴ کرج حصارک پایین انتهای خ فروردین مدرسه راهنمایی نمونه شهید میر ۹۳۹۳۴۹۸۸۷۷
۲۱۶ رفاه رفاه ۶۶۵۴۹۸۰
۲۱۷ فروشگاه رفاه گوهردشت رج رجایی شهر بین خ نهم و دهم ۲۶۱۴۴۲۱۲۵۰
۲۱۸ رفاه شهید بهنام محمدی رج رج بلوار اصلی ملرد ۳۰۰متر بعداز تقاطع انال فردیس مقابل مر ز تربیت معلم ابوالقاسم فردوسی ۰
۲۱۹ فروشگاه رفاه مهرشهر رج رج مهرشهر بلوار ارم نبش خ صدم پروژه آناهیتا ۰
۲۲۰ رفاه مولنا رج رج جهانشهر م سپاه بعد از م جمهوری ابتدای بلوار مولنا ۲۶۱۴۴۷۹۰۷۱
۲۲۱ فروشگاه رفاه شاهین ویل رج میان جاده شاهین ویل خ نهم غربی ساختمان میلد نور ۲۶۱۴۵۵۶۴۰۵
۲۲۲ فروشگاه رفاه البرز فردیس بلوار تقاطع انال ساختمان البرز ۲۶۱۶۵۰۳۶۴۳
۲۲۳ رفاه مارلیک ـ ـ ـ ـ ضلع جنوب شرقی میدان سپاه ـ بلوار اصلی ـ مارلیک ـ فردیس ـالبرز ۲۶۱۲۸۱۱۲۶۳
۲۲۴ فروشگاه رفاه شهید بهشتی رج رج خ شهید بهشتی مقابل پاساژ آزادی خ امامی ۲۶۱۲۲۰۸۶۹۱
۲۲۵ فروشگاه رفاه مادر رج رج م مادر اول بلوار دانش آموز مقابل بان پارسیان ۲۶۱۲۷۷۴۳۵۸
۲۲۶ رفاه نظرآباد نظرآباد خ تهران بعد از فرمانداری ۲۶۲۵۳۵۹۷۶۶
۲۲۷ فروشگاه رفاه طالقانی رج خ طالقانی جنوبی بعد از م هفت تیر ساختمان سپهر ۲۶۱۲۷۱۴۶۴۹
۲۲۸ رفاه محمدیویژهـ کرج ج ملارد ابتدای ورودی فردیس روبروی تربیت معلم فردوسی ۲۶۱۲۸۰۹۰۷۱
۲۲۹ رفاه نظرآبادـویژهـ نظرآباد خ الغدیر جنوبی نبش غدیر ۹ ۲۶۲۵۳۵۹۰۰۵
۲۳۰ فروشگاه پوشاک رفاه کرج فردیس نبش کانال غربی ۰۲۶۱_۶۵۱۰۱۸۱
۲۳۱ فروشگاه رفاه شهدای اشتهارد البرز شهرستان اشتهارد بلوار آیت اله خامنه ای نبش بلوار امام رضا ۰۲۶۱_۲۸۱۱۲۶۳
۲۳۲ فروشگاه رفاه شهدای کمالشهر البرز کمالشهر بلوار شهید بهشتی ۰۲۶۱_۲۸۱۱۲۶۳
۲۳۳ رفاه شهید بهنام محمدی کرج ـفردیسـجاده ملارد بعد از کانال نرسیده به مرکز تربیت معلم فردوسیساختمان عرشیا ۰
۲۳۴ رفاه مارلیک کرجـمارلیکـمیدان سپاه فروشگاه رفاه ۲۸۱۱۲۶۳
۲۳۵ پروتیین رفاه کرج شهریار انتهای مخابرات ۰۲۶۲-۳۲۵۵۴۸
۲۳۶ رفاه مهرشهر کرج مهرشهر بلوار ارم گلستان ۱ ۰۲۶۱_۳۴۱۶۰۹۶
۲۳۷ رفاه مهستان کرج شهر جدید هشتگرد فاز ۱ ۰۲۶۲_۴۲۶۶۴۴۰
۲۳۸ رفاه گوهر رجایی شهرـبالاتر از مسجد جامعـبین خ نهم و دهم ۰۲۶۱_۴۴۲۱۲۵۰
۲۳۹ رفاه بنفشه میدان شهید سلطانیجنب ایستگاه مترو ۰۲۶۱_۲۸۱۱۲۶۱
۲۴۰ رفاه مولانا جهانشهر بلوار مولانا نرسیده به بلوار جمهوری ۰۲۶۱_۴۴۷۹۰۷۱
۲۴۱ رفاه اندیشه اندیشه فاز ۱ هشتم شرقی مجتمع رفاه ۰۲۶۱_۲۳۵۳۹۳۶
۲۴۲ رفاه شاهین ویلا شاهین ویلا خ قایم خ ۹ شرقی جنب بانک صادرات ۰۲۶۱_۴۵۵۶۳۵۳
۲۴۳ رفاه شهید بهشتی خ شهید بهشتی روبروی پاساژآزادی خ امامی ۰۲۶۱_۲۲۰۸۶۹۱
۲۴۴ رفاه مادر مهرویلا میدان مادر اول بلوار دانش آموز ساختم ۰۲۶۱_۲۷۷۴۰۷۴
۲۴۵ رفاه نظر آباد نظر آباد خ تهران ۲۰۰ متر بعد از فرمانداری ۰
۲۴۶ رفاه آزادگان کرج ـبلوار طالقانی شمالیبالاتر از میدان آزادگاه ـمجتمع قایم ۰

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مجتمع فنی تهران شعبه البرز
آخرین اخبار
دانشکده کشاورزی
توضیحات معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران درباره مراسم روز دانشجو در کرج
12
خبر درگذشت «اندی» تکذیب شد
تسلیت
شهادت سرباز کرجی بر اثر سوختگی
photo_2017-12-13_19-21-30
کاریکاتور / بودجه ۹۷
1396022315363581310832474
ورود و خروج بیش از ۵ میلیون تومان توسط مسافران ممنوع شد
57607294
«خبرسازترین متهمان و محکومان»
57607382
وقتی کت احمدی نژاد برای نمایندگان متبرک بود!
57516386
مهلت ثبت نام آزمون ارشد تمدید شد
لو رفتن محل قرارگیری اسکنر اثر انگشت گلکسی اس 9 در اسکرین شات S Health + عکس
لو رفتن محل قرارگیری اسکنر اثر انگشت گلکسی اس ۹ در اسکرین شات S Health + عکس
پلیس دبی به دنبال لامبورگینی اوروس +عکس
پلیس دبی به دنبال لامبورگینی اوروس +عکس
اگر جزو این گروه‌ها هستید، نمک بیشتری مصرف کنید!
۳ بیماری که با مصرف نمک زیاد به سراغ‌تان می‌آید
ایستگاه شارژ سیار برای خودروی الکتریکی +عکس
ایستگاه شارژ سیار برای خودروی الکتریکی
پاسخ به تمامی ابهامات و مشکلات طرح اینترنت غیر حجمی  + جدول
پاسخ به تمامی ابهامات و مشکلات طرح اینترنت غیر حجمی + جدول
وزارت‌صنعت ارزشیابی کیفی خودروهای‌داخلی را منتشر کرد
خودروسازان سوار بر بی‌کیفیت‌ها می‌تازند!
شارژ سریع 4 پلاس کوالکام چه مزایایی دارد؟ + عکس
شارژ سریع ۴ پلاس کوالکام چه مزایایی دارد؟ + عکس
شایع‌ترین نشانه‌ای که از ام اس خبر می‌دهد / ام‌اس غول بی‌شاخ و دم نیست!
یک توصیه هوشمندانه برای مبتلایان به ام اس
‌مک‌لارن به یاد راننده قدیمی خودرو ساخت +عکس
‌مک‌لارن به یاد راننده قدیمی خودرو ساخت
والیبال قهرمانی باشگاه های جهان /  بانک سرمایه بازی برده را باخت
والیبال قهرمانی باشگاه های جهان / بانک سرمایه بازی برده را باخت
رنگ ادرار خبر می دهد از سِرّ درون/ سوزش ادرار یک نشانه است!
رنگ ادرار خبر می دهد از سِرّ درون/ سوزش ادرار یک نشانه است!
این افراد در معرض ابتلا به بیماری التهابی روده هستند!
دشمنان دستگاه گوارش‌تان را بشناسید
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوفروش ویلا و اجاره ویلاسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلا